Specialist in bamboe en siergrassen


    Informatie Bamboe


    Bamboes zijn een groep van grasachtigen gekenmerkt door een zeer grote variatie in groeivormen en verspreidingsgebied. Bamboes komen van nature voor in alle werelddelen, met uitzondering van Europa. Ze groeien in gebieden op zeeniveau, tot hoog in de bergen, op 3000 a 4000 m hoogte, in de Himalaya en het Andes-gebergte. Van nature is het meest noordelijke verspreidingsgebied het Noorden van Japan en China, en het meest zuidelijke verspreidingsgebied is Chili in Zuid-Amerika.

    Bamboes zijn grassen; er zijn ongeveer 1200 soorten bekend, die in 2 grote groepen worden onderverdeeld, namelijk de houtige bamboes en de kruidachtige bamboes. Deze laatsten lijken sterk op grassen, dikwijls met grote bladeren, en komen voor in de tropische regenwouden van Zuid-Amerika en sommige soorten ook in Afrika. Zij worden dwergbamboes genoemd en groeien als onderbegroeiing in bossen, net zoals bij ons grassen vaak de bodembedekkers van een bos zijn.

De bamboes die ons het meest interesseren zijn de houtige bamboes, omdat ze zo tot de verbeelding spreken. De hoogste bamboes in Azie worden tot 40 a 50 m hoog! Ze behoren tot de sterkst groeiende planten ter wereld en een groei van enkele tientallen centimeter per dag is geen uitzondering. Het record werd opgetekend in Japan: een Phyllostachys edulis groeide op een dag 121 cm!


    Bovendien is bamboe zo uitzonderlijk nuttig. Bamboe wordt gebruikt als basis voor papier, voor het bouwen van woningen en stellingen, voor bruggen... Meubelen uit bamboe (niet te verwarren met rotan meubelen) zijn bijzonder stevig en bovendien kunnen uit bamboe duizend en een nuttige gebruiksvoorwerpen worden gemaakt, van wiegen tot vislijnen.

    Bij de houtige bamboes kunnen we twee grote groepen onderscheiden: enerzijds hebben we de winterharde bamboes, die zo winterhard zijn dat bepaalde soorten in ons klimaat vaak de strengste winters kunnen overleven en groen blijven gedurende de hele winter. Anderzijds hebben we tropische en subtropische bamboes, die niet of nauwelijks winterhard zijn, maar die als sierplant wel uitstekend geschikt zijn als potplant, voor kamer of terras.